Зөвлөгөө заслын үйлчилгээ

ЗӨВЛӨЛГӨӨ ЗАСЛЫН ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Ганцаарчилсан зөвлөгөө

Хувь хүний хөгжил, харилцааны бэрхшээл, сэтгэцийн цочрол гэмтэл, гутрал, түгшүүр зовнил, өөртөө итгэх итгэл, сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэхэд мэргэжлийн туслалцаа үзүүлнэ.

Өсвөр үеийн зөвлөгөө

Өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн тулгамдсан асуудал, түгшүүр зовнил, гутрал, өөрийгөө гэмтээх, амиа хорлох эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, өөрийгөө бодитоор үнэлэх, сэтгэл хөдлөлөө хянах, асуудлаа шийдвэрлэх, дасан зохицох, даван туулах ур чадварыг нь хөгжүүлнэ.

Хосын зөвлөгөө

Хосуудын харилцааны тулгамдсан асуудлаа шийдвэрлэх, харилцан аюулгүй, найдвартай, тэнцвэртэй, нээлттэй, ээнэгшсэн эрүүл харилцааг бэхжүүлэх ур чадварыг нь хөгжүүлнэ.

Бүлгийн сэтгэл зүйн зөвлөгөө, сургалт

* Гэр бүлийн болон бэлгийн хүчирхийллийн хохирогчид зөвлөгөө өгөх
* Хүчирхийлэл үйлдэх зан үйлээ хянах, өөрчлөх курс сэтгэл засал
* Архины хамаарлаас ангижрах Когнитив зан үйлийн курс сэтгэл засал