Эмч нарт “Өсвөр үеийнхэнд сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх нь” сэдэвт сургалт зохион байгуулагдлаа.

Манай байгууллагын зөвлөх сэтгэл зүйч С.Баасанбат 2017 оны 10 сарын 26-27-ны өдрүүдэд ЭМЯ, НҮБХАС-ийн захиалгаар 21 аймгийн эмч нарт “Өсвөр залуу үеийнхэнд сэтгэл зүйн тусламж үзүүлэх нь” сэдэвт 2 өдрийн сургалтыг амжилттай зохион байгууллаа.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *