“Баясгалант” хүүхдийн өдөр өнжүүлэх төвд манай сэтгэл зүйч гэрээгээр ажиллаж байна.

Манай байгууллагын сэтгэл зүйч М.Гантуул өнгөрөгч 7 дугаар сараас эхлэн Зүүнсалаанд байрлах “Баясгалант” хүүхдийн өдөр өнжүүлэх төвд гэрээт сэтгэл зүйчээр ажиллаж эхэллээ. Тус төв нь Швейцарийн хөрөнгө оруулалтаар Зүүнсалаа орчмын амьдралын боломж муу айлын хүүхдүүдийг нийгэмшүүлэх, амьдралынх нь анхан шатны хэрэгцээг хангах чиглэлээр  9 чиглэлийн төсөл дээр 175 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлж байгаа юм.

Манай хүрээлэн “Халамж, асрамжийн төвд суурилсан сэтгэл зүйн зөвлөх үйлчилгээ”-нд сэтгэл зүйн зөвлөгөө, оношилгоо, сэтгэл зүйн болон амьдрах ухааны сургалтуудыг багтаасан тусгай хөтөлбөр хэрэгжүүлдэг бөгөөд тус хөтөлбөрийн дагуу М.Гантуул нь 7 сард 75 хүүхэд, 8 сард 55 хүүхдэд үйлчилгээ үзүүлэн ажиллаж байна.

Тус төв дээр сэтгэл зүйч ажиллах зардлыг Швейцарийн “Swissre Foundation” байгууллагын Vice President хатагтай Barbara Mittler хувиасаа санхүүжүүлж байгаа юм.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *