Хамтарсан багийг чадавхижуулах сургалтууд зохион байгуулагдлаа

Хамтарсан багийг чадавхижуулах сургалтууд зохион байгуулагдлаа

[stm_post_details]

2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр Хүүхэд хамгааллын тухай хууль шинээр батлагдаж, 20

2016 оны 2 сарын 5-ны өдөр Хүүхэд хамгааллын тухай хууль шинээр батлагдаж, 2016 оны 12 сарын 22-ны өдөр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль шинэчлэгдэн найруулагдаж батлагдсантай холбогдуулан тус хуулийн дагуу хэрхэн ажиллах арга зүйн сургалтыг ЗГХА ГБХЗГазар 21 аймаг, 9 дүүргийн сум, хороо, багийн Хамтарсан багийн гишүүдэд улс орон даяар зохион байгуулж дууслаа.

16 оны 12 сарын 22-ны өдөр Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх тухай хууль шинэчлэгдэн найруулагдаж батлагдсантай холбогдуулан тус хуулийн дагуу хэрхэн ажиллах арга зүйн сургалтыг ЗГХА ГБХЗГазар 21 аймаг, 9 дүүргийн сум, хороо, багийн Хамтарсан багийн гишүүдэд улс орон даяар зохион байгуулж дууслаа.

Манай байгууллагын хувьд 2017 он гарснаас хойш:

 • СБД-ийн хамтарсан багийн гишүүдэд 2 удаа,
 • Чингэлтэй дүүргийн хамтарсан багийн гишүүдэд 2 удаа,
 • Баянзүрх дүүргийн хамтарсан багийн гишүүдэд 1 удаа,
 • Хөвсгөл аймгийн хамтарсан багийн гишүүдэд 1 удаа,
 • Дундговь аймгийн 7 сумын хамтарсан багийн гишүүдэд 1удаа,
 • Баян-Өлгий аймгийн 7 сумын хамтарсан багийн гишүүдэд 1 удаа,
 • Говь-Алтай аймгийн 5 сумын хамтарсан багийн гишүүдэд 1 удаа,
 • Баянхонгор аймгийн 8 сумын хамтарсан багийн гишүүдэд 1 удаа “Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах сургалт”-ыг зохион байгуулаад байна.

Энэхүү сургалтанд нийт 735 оролцогч хамрагдсан бөгөөд сургалттай холбогдон гарсан зардлыг ГБХЗХГ, аймгуудын ГБХЗХГ, Дэлхийн Зөн, НҮБХС зэрэг олон эх үүсвэрээс санхүүжүүлэв.

[stm_post_bottom][stm_post_about_author]

“Хүүхэд, гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх техник” мэргэшүүлэх 40 цагийн сургалтанд урьж байна.

“Хүүхэд, гэр бүлд сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх техник” мэргэшүүлэх 40 цагийн сургалтанд урьж байна.

[stm_post_details]

Сургалтын зорилго:

Эрсдэлтэй нөхцөлд буй хамгаалал шаардлагатай хүүхэд, тэдний гэр бүлд оношлогоонд тулгуурласан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгөх, харилцаа холбоог нь эерэгжүүлэх, нийгэм-сэтгэл зүйн дэмжлэг үзүүлэх арга зүйн нөөцөөр хангаж, ур чадварыг нь нэмэгдүүлнэ.

Агуулга:

 1. Хүүхдийн сэтгэл зүйн бүрэн бүтэн байх 5 хэрэгцээ-хожуу схемчлэгдэх “5Х” домайн
 2. Хүүхэд, өсвөр үеийнхний сэтгэл зүйн төлөв байдлыг үнэлэх проектив аргууд, зураган ба метаморфоз аргачлалууд
 3. Өсвөр насны хүүхдэд ганцаарчилсан зөвлөгөө өгөх “HEADSS аргачлал
 4. Бэлгийн хүчирхийлэлд өртсөн хүүхэд, гэр бүлд зөвлөгөө өгөх аргачлал
 5. Гэр бүлд зөвлөгөө өгөх үндсэн “5А” техник, асуудлыг “оношлох-томъёолох – схемчилэх”, нөхөн сэргээх
 6. Зураглал гаргах, баримтжуулалт, төлөвлөлт, гэрээ хийх, эргэх холбоо, эргэн дүгнэх
 7. Гэр бүлийн тогтолцоо, хэвийн ба өвчилсөн харилцааг оношлох “Уран баримал” аргачлал
 8. Гэр бүлийн зөвлөгөөн /хурал/ хөтлөх “Стратеги” аргачлал
 9. Хүчирхийлэгч-хохирогчийг ялгах, эрсдлийг үнэлэх, аюулгүйн байдлыг хангах хил хязгаарын асуудал
 10. Гэр бүлийн харилцааг эерэгжүүлэх, эрүүлжүүлэх “DEMO” хэрэгсэл, зураг, үлгэрийн аргыг ашиглах боломжууд “Элс – баримал – зураглал”
 11. Архидалт – Давхар хамаарлын шинж тэмдгүүдийг таних “CAGE” аргачлал – зөвлөмж

СЕРТИФИКАТ ОЛГОНО.

ТӨЛБӨР: 200.000 төгрөг

ХЭЗЭЭ: 2017 оны 7 сарын 3-7-ны өдрүүдэд 09.00-18.00 цагт

ХААНА: МӨСЗХ-ийн сургалтын танхимд

УТАС: 70 145 145, 99053306

[stm_post_bottom][stm_post_about_author]

“Сургуульд суурилсан сэтгэлзүйн үйлчилгээ” төсөл хэрэгжиж дууслаа

“Сургуульд суурилсан сэтгэлзүйн үйлчилгээ” төсөл хэрэгжиж дууслаа

[stm_post_details]

Нийслэлийн 7 сургууль дээр “Сургуульд суурилсан сэтгэлзүйн үйлчилгээ” нэртэй 22,477,500₮-ний өртөг бүхий 13,150 сурагч (давхардсан тоогоор), 294 багш, 578 эцэг эхийг хамруулсан төсөл амжилттай хэрэгжиж дууслаа.

Төслийн хугацаа: 2016.12.09-2017.06.09

Санхүүжүүлэгч байгууллага:

 • ДЗМОУБ-ын Налайх-2 ОНХХ
 • Хан-Уул ОНХХ

Төсөл хэрэгжсэн сургууль:

 1. СБД-ийн 35-р сургууль
 2. СБД-ийн 58-р сургууль
 3. СБД-ийн 71-р сургууль
 4. БЗД-ийн 88-р сургууль
 5. Налайх дүүргийн Чандмань цогцолбор
 6. Хан-Уул дүүргийн 114-р сургууль
 7. Хан-Уулын Буянт Ухаа цогцолбор сургууль

Төслийн зорилго:

ЕБС-ийн сурагч, багш, эцэг эхчүүдэд оношилгоонд суурилсан сэтгэл зүйн зөвлөгөө өгч, амьдрах ухааны сургалт, сэтгэл зүйн оношилгоо, судалгаа хийх замаар сурагчдын сурч хөгжих, хамгаалуулах, нийгэм сэтгэл зүйн таатай орчин бүрдүүлэхэд хувь нэмрээ оруулах

Төслийн үр дүн:

 • 7 сургуулийн 1565 сурагчаас сэтгэл хөдлөл ба зан үйлийн тулгамдсан асуудлыг судлах судалгаа(SDQ) хийгдэж, “Өндөр эрсдэлтэй” 222 хүүхэд илэрсэн.
 • “Дэлгэцийн хамаарал” тодорхойлох судалгааг 396 хүүхдээс авсаны 118 нь “Дэлгэцийн хамаарлын 1-р зэрэг” буюу “Сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ маш их хэрэгтэй” гэдэг нь тогтоогдсон.

Сурагчдад сэтгэл зүйн боловсрол олгох 10 цуврал сургалтын үр дүнд зорилтот ангиудын хамт олны уур амьсгал эерэгжсэн болохыг төслийн дараах сурагчдын үнэлгээ баталсан.

 

 • Сэтгэл зүйн зөвлөгөөнд 570 хүүхэд хамрагдаж, сэтгэл санааны хямралыг тогтворжуулах, эрсдэлт зан үйлийг залруулах зөвлөгөө авч чадсан байна.
 • Сэтгэл зүйн боловсрол олгох амьдрах ухааны 10 цуврал сургалтанд 10519 хүүхэд хамрагдаж, амьдрах ухааны ур чадвараа нэмэгдүүлсэн.
 • Сэтгэл зүйн оношилгоонд 2061 хүүхэд хамрагдаж, хувь хүний онцлог, зан төлөв, айдас түгшүүрийн түвшин болон мэргэжлийн чиг баримжаа, авьяас чадвараа тодорхойлж чадлаа.
[stm_post_bottom][stm_post_about_author][stm_post_comments]

Looking for a First-Class Business Plan Consultant?