Хамтарсан багийн чадавхи бэхжүүлэх сургалтууд зохион байгуулагдлаа.

ХХтХ шинээр батлагдсан, ГБХТтХуулийн шинэчилсэн найруулга 2017 оны 2 сарын 1-ний өдрөөс хүчин төгөлдөр мөрдөгдөж эхэлсэнтэй холбогдуулан ХНХЯ, ХЗДХЯ, ЗГХА Гэр Бүл Хүүхэд Залуучуудын Хөгжлийн Газар хамтран дээрх хуулиудаар тусгайлан үүрэг хүлээсэн аймаг, дүүрэг, сум, хороодын Хамтарсан багийн гишүүдийг чадавхижуулах үндэсний сургагч бэлтгэх сургалтанд манай байгууллагын Захирал, зөвлөх сэтгэл зүйч С.Баасанбат, Сургалт хариуцсан менежер У.Пагма нар хамрагдаж, “Үндэсний сургагч”-ийн гэрчилгээ авлаа.

Улмаар Дундговь, Хөвсгөл, Баян-Өлгий, Баянхонгор аймгууд, Чингэлтэй, Баянзүрх дүүргийн Хамтарсан багийг чадавхижуулах сургалтыг 2017 оны 4-5 дугаар саруудад амжилттай зохион байгууллаа.