“Боловсролын орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сургалтууд зохион байгуулагдлаа.

Сурагчдын 3-р улирлын амралт эхэлсэнтэй холбогдуулан 2017 оны 4 сарын 3-18 өдрүүдэд Багануур дүүргийн ЕБС-ийн 30 багш, СБД-ийн 35, 71, 58, Налайх дүүргийн Чандмань цогцолбор, БЗД-ийн 88 сургуулийн нийт 294 багш, Дундговь аймгийн СӨБ-ын 22 эрхлэгч, Дундговь аймгийн 19 ЕБС-ийн  захиралд “Боловсролын орчин дахь хүүхэд хамгаалал” сургалтуудыг зохион байгууллаа.